Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
7d Z36 3b d41 nb8 i94 e7d m36 fa 291 50f .61 091 50f .fa 261 091 10a 836 5e r0f .36 d6 w36 e3 ż31 yb1 cb8 i94 e36 d6 wb1 c97 h4c o3b d0f z4f ą36 41 n4c od6 w94 e36 d6 w31 ya4 t31 yb1 c0f z41 n94 e36 d6 w36 0f zd3 aef k5e r94 e01 sb8 i94 e36 4c g5e r4c o7d md3 a3b d0f z94 e41 nb8 id3 a36 b8 i36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 nb8 id3 a36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h0f .36 46 R94 e4c g26 u4e l26 u0f j94 e36 a4 t4c o36 46 R4c o0f z45 p4c o5e r0f z4f ą3b d0f z94 e41 nb8 id3 a36 65 Pd3 a5e r4e ld3 a7d m94 e41 na4 t26 u36 5a E26 u5e r4c o45 p94 e0f j01 sef kb8 i94 e4c g4c ob8 i36 46 Rd3 a3b d31 y36 fa 261 091 133 641 /33 687 7d3 936 0f z36 3b d41 nb8 id3 a36 fa 287 736 ef kd6 wb8 i94 ea4 t41 nb8 id3 a36 fa 261 091 133 636 5e r0f .36 d6 w36 01 s45 p5e rd3 ad6 wb8 i94 e36 4c ob1 c97 h5e r4c o41 n31 y36 4c o01 se4 óff b36 4c fb8 i0f z31 yb1 c0f z41 n31 yb1 c97 h36 d6 w36 0f zd6 wb8 i4f ą0f zef k26 u36 0f z36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 nb8 i94 e7d m36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h36 b8 i36 d6 w36 01 s45 p5e rd3 ad6 wb8 i94 e36 01 sd6 w4c off b4c o3b d41 n94 e4c g4c o36 45 p5e r0f z94 e45 pa2 ł31 yd6 w26 u36 a4 td3 aef kb8 ib1 c97 h36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o5e rd3 a0f z36 26 ub1 c97 h31 y4e l94 e41 nb8 id3 a36 3b d31 y5e r94 eef ka4 t31 yd6 w31 y36 d3 991 541 /0e 433 641 /36 W5a E36 9a (2c O4c ge4 ó4e l41 n94 e36 46 R4c o0f z45 p4c o5e r0f z4f ą3b d0f z94 e41 nb8 i94 e36 4c o36 2c Ob1 c97 h5e r4c o41 nb8 i94 e36 e8 Dd3 a41 n31 yb1 c97 h82 )1f ,36 0f zd6 wd3 a41 n94 e36 46 R2c Oe8 D2c O0f .


df A3b d7d mb8 i41 nb8 i01 sa4 t5e rd3 aa4 t4c o5e r94 e7d m36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 0f j94 e01 sa4 t36 8e S94 e4c o36 8e S4c o4e l26 ua4 tb8 i4c o41 n01 s36 8e Sd3 a41 n3b d5e rd3 a36 d3 K5e r0f z31 ye3 żd3 aef k36 0f z36 01 sb8 i94 e3b d0f zb8 iff b4f ą36 d6 w36 c5 Bb8 i94 e4e l01 sef k26 u05 -c5 Bb8 id3 aa2 ł94 e36 45 p5e r0f z31 y36 26 u4e lb8 ib1 c31 y36 d3 K26 u01 sa4 t5e r4c o41 nb8 id3 a36 0e 441 /d3 961 01f ,36 bf N57 I65 P31 :36 91 50e 487 7fa 291 161 00a 891 50e 433 60f .36 2c Ob1 c97 h5e r4c o41 nd3 a36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o3b dff b31 yd6 wd3 a36 01 sb8 ifa ę36 0f z4c g4c o3b d41 nb8 i94 e36 0f z36 d6 w31 y7d m4c o4c gd3 a7d mb8 i36 45 p4c od6 w01 s0f z94 eb1 c97 h41 nb8 i94 e36 4c off b4c od6 wb8 i4f ą0f z26 u0f j4f ąb1 c31 yb1 c97 h36 45 p5e r0f z94 e45 pb8 i01 se4 ód6 w36 45 p5e rd3 ad6 wd3 a0f .


8e S0f zd3 a41 n26 u0f j94 e7d m31 y36 45 p5e rd3 ad6 w4c o36 3b d4c o36 45 p5e r31 yd6 wd3 aa4 t41 n4c o36 śb1 cb8 i36 b8 i36 3b dff bd3 a7d m31 y36 4c o36 ff b94 e0f z45 pb8 i94 eb1 c0f z94 e33 ń01 sa4 td6 w4c o36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h0f .36 36 W36 a4 t31 y7d m36 b1 c94 e4e l26 u36 26 ue3 ż31 yd6 wd3 a41 n31 y36 0f j94 e01 sa4 t36 7d m0f .b8 i41 n0f .36 01 s0f z31 y4c f5e r4c od6 wd3 a41 n31 y36 01 s31 y01 sa4 t94 e7d m36 97 hd3 a01 s94 ea2 ł36 3b d4c o36 ef k4c o41 na4 t0f .

Administracja Danymi
e8 Dd3 a41 n94 e36 4c o01 s4c off b4c od6 w94 e36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 n94 e36 01 s4f ą36 0f z4c g4c o3b d41 nb8 i94 e36 0f z36 45 p5e r0f z94 e45 pb8 i01 sd3 a7d mb8 i36 3b d4c oa4 t31 yb1 c0f z4f ąb1 c31 y7d mb8 i36 4c ob1 c97 h5e r4c o41 n31 y36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h36 4c o5e rd3 a0f z36 0f z4c g4c o3b d41 nb8 i94 e36 0f z36 65 P4c o4e lb8 ia4 t31 yef k4f ą36 65 P5e r31 yd6 wd3 aa4 t41 n4c o36 śb1 cb8 i36 d6 w36 0f zd3 aef k5e r94 e01 sb8 i94 e36 41 nb8 i94 e0f zff bfa ę3b d41 n31 y7d m36 3b d4c o36 5e r94 ed3 a4e lb8 i0f zd3 ab1 c0f jb8 i36 36 śd6 wb8 id3 a3b db1 c0f z4c o41 n31 yb1 c97 h36 26 u01 sa2 ł26 u4c g36 05 -36 4c off b01 sa2 ł26 u4c gb8 i36 ef k4c o41 na4 t36 d6 w36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 sb8 i94 e36 9a (4e l4c o4c g4c od6 wd3 a41 nb8 i94 e1f ,36 d3 a26 ua4 t4c o7d md3 aa4 t31 yb1 c0f z41 n94 e36 45 p4c od6 wb8 id3 a3b d4c o7d mb8 i94 e41 nb8 id3 a36 4c o36 01 sa4 td3 aa4 t26 u01 sd3 ab1 c97 h36 26 u01 sa2 ł26 u4c gb8 i82 )36 4c o5e rd3 a0f z36 d6 w36 b1 c94 e4e l26 u36 5e r94 ed3 a4e lb8 i0f zd3 ab1 c0f jb8 i36 0f zd3 a7d me4 ód6 wb8 i94 e33 ń36 6f U01 sa2 ł26 u4c g36 36 śd6 wb8 id3 a3b db1 c0f z4c o41 n31 yb1 c97 h36 3b d5e r4c o4c g4f ą36 94 e4e l94 eef ka4 t5e r4c o41 nb8 ib1 c0f z41 n4f ą0f .

d3 K4c o5e r0f z31 y01 sa4 td3 a0f j4f ąb1 c36 0f z36 41 nd3 a01 s0f z31 yb1 c97 h36 26 u01 sa2 ł26 u4c g36 0f z4c o01 sa4 td3 a41 nb8 i94 e01 s0f z36 45 p4c o45 p5e r4c o01 s0f z4c o41 n31 y36 4c o36 45 p4c o3b dd3 a41 nb8 i94 e36 41 nb8 i94 eef ka4 te4 ó5e r31 yb1 c97 h36 01 sd6 w4c ob8 ib1 c97 h36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h0f .36 9a Td6 w4c o0f j94 e36 3b dd3 a41 n94 e36 ff bfa ę3b d4f ą36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 n94 e36 d6 w36 0f zd6 wb8 i4f ą0f zef k26 u36 0f z36 d3 aef kb1 c0f j4f ą1f ,36 0f jd3 aef k4f ą36 45 p4c o3b d94 e0f j7d m26 u0f j94 e01 s0f z0f .36 bf Nd3 a36 45 p5e r0f z31 yef ka2 łd3 a3b d36 3b dd3 a41 n94 e36 45 p4c o3b dd3 a41 n94 e36 45 p4c o3b db1 c0f zd3 a01 s36 5e r94 e0f j94 e01 sa4 t5e rd3 ab1 c0f jb8 i36 d6 w36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 sb8 i94 e36 ff bfa ę3b d4f ą36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 n94 e36 3b d4c o36 b1 c94 e4e l26 u36 0f zd3 a45 p94 ed6 w41 nb8 i94 e41 nb8 id3 a36 3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p26 u36 3b d4c o36 4c f26 u41 nef kb1 c0f j4c o41 nd3 a4e l41 n4c o36 śb1 cb8 i36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u36 b8 i36 ef k4c o41 na4 td3 aef ka4 t26 u36 d6 w36 01 s45 p5e rd3 ad6 wd3 ab1 c97 h36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u0f .36 e8 Dd3 a41 n94 e36 45 p4c o3b dd3 ad6 wd3 a41 n94 e36 45 p4c o3b db1 c0f zd3 a01 s36 0f zd3 a7d me4 ód6 wb8 i94 e41 nb8 id3 a36 45 pa2 łd3 aa4 t41 n94 e0f j36 26 u01 sa2 ł26 u4c gb8 i36 ff bfa ę3b d4f ą36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 n94 e36 d6 w36 b1 c94 e4e l26 u36 3b d4c o01 sa4 td3 ad6 w31 y36 26 u01 sa2 ł26 u4c gb8 i36 0f jd3 aef k36 b8 i36 d6 w36 b1 c94 e4e ld3 ab1 c97 h36 5e rd3 ab1 c97 h26 u41 nef k4c od6 w4c o36 śb1 cb8 i0f .36 7d Zd3 a45 pb8 i01 s26 u0f j4f ąb1 c36 01 sb8 ifa ę36 3b d4c o36 41 n94 ed6 w01 s4e l94 ea4 ta4 t94 e5e rd3 a36 3b dd3 a41 n94 e36 4c o01 s4c off b4c od6 w94 e36 ff bfa ę3b d4f ą36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 n94 e36 3b d4c o36 d6 w31 y01 s31 ya2 łef kb8 i36 41 n94 ed6 w01 s4e l94 ea4 ta4 t94 e5e rd3 a0f .36 36 W31 y01 s31 ya2 łd3 a0f j4f ąb1 c36 b8 i41 n4c f4c o5e r7d md3 ab1 c0f jfa ę36 45 p5e r0f z94 e0f z36 4c f4c o5e r7d m26 u4e ld3 a5e r0f z36 ef k4c o41 na4 td3 aef ka4 t4c od6 w31 y36 3b dd3 a41 n94 e36 0f z4c o01 sa4 td3 a41 n4f ą36 d6 w31 yef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 td3 a41 n94 e36 d6 w36 b1 c94 e4e l26 u36 4c o3b d45 p4c od6 wb8 i94 e3b d0f zb8 i36 41 nd3 a36 d6 wb8 id3 a3b d4c o7d m4c o36 śd4 ć0f .

d3 Kd3 ae3 ż3b dd3 a36 4c o01 s4c off bd3 a1f ,36 ef ka4 te4 ó5e r94 e0f j36 3b dd3 a41 n94 e36 3b d4c oa4 t31 yb1 c0f z4f ą36 7d md3 a36 45 p5e rd3 ad6 w4c o36 d6 w36 ef kd3 ae3 ż3b d94 e0f j36 b1 c97 hd6 wb8 i4e lb8 i36 3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p26 u36 3b d4c o36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h1f ,36 01 s45 p5e r4c o01 sa4 t4c od6 wd3 a41 nb8 id3 a1f ,36 26 u01 s26 u41 nb8 ifa ęb1 cb8 id3 a36 4e l26 uff b36 4c o4c g5e rd3 a41 nb8 ib1 c0f z94 e41 nb8 id3 a36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 nb8 id3 a1f ,36 45 p5e rd3 ad6 w4c o36 01 s45 p5e r0f z94 eb1 cb8 id6 w26 u1f ,36 45 p5e rd3 ad6 w4c o36 d6 w41 nb8 i94 e01 sb8 i94 e41 nb8 id3 a36 01 sef kd3 a5e r4c gb8 i36 3b d4c o36 4c o5e r4c gd3 a41 n26 u36 41 nd3 a3b d0f z4c o5e rb1 c0f z94 e4c g4c o1f ,36 d6 w36 a4 t31 y7d m36 b1 c94 e4e l26 u36 41 nd3 a4e l94 ee3 ż31 y36 45 p4c o3b d0f j4f ąd4 ć36 ef k4c o41 na4 td3 aef ka4 t36 0f z36 4c o01 s4c off b4f ą36 41 nd3 a3b d0f z4c o5e r26 u0f j4f ąb1 c4f ą36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 nb8 i94 e36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h36 d6 w36 4c o5e r4c gd3 a41 nb8 i0f zd3 ab1 c0f jb8 i36 6f U01 sa2 ł26 u4c g4c o3b dd3 ad6 wb1 c31 y36 0f j94 e01 sa4 t36 7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 w31 y36 3b d5e r4c o4c g4f ą36 94 e4e l94 eef ka4 t5e r4c o41 nb8 ib1 c0f z41 n4f ą36 45 p4c o3b d36 d3 a3b d5e r94 e01 s94 e7d m36 94 e05 -7d md3 ab8 i4e l31 :36 01 s94 e4c o01 s4c o4e l26 ua4 tb8 i4c o41 n01 s23 @b8 i0e 4d3 a0f .45 p4e l0f .

7d Zd3 a01 sa4 t5e r0f z94 e4c gd3 a7d m31 y36 01 s4c off bb8 i94 e36 45 p5e rd3 ad6 w4c o36 3b d4c o36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 nb8 id3 a36 9a Td6 w4c ob8 ib1 c97 h36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 45 p4c o36 5e r4c o0f zd6 wb8 i4f ą0f zd3 a41 nb8 i26 u36 6f U7d m4c od6 w31 y36 4e l26 uff b36 b1 c4c o4c f41 nb8 ifa ęb1 cb8 i26 u36 0f z4c g4c o3b d31 y36 a4 t31 y4e lef k4c o36 d6 w36 0f zd3 aef k5e r94 e01 sb8 i94 e36 41 nd3 a36 45 p4c oa4 t5e r0f z94 eff b31 y36 3b d4c ob1 c97 h4c o3b d0f z94 e41 nb8 id3 a36 94 ed6 w94 e41 na4 t26 ud3 a4e l41 n31 yb1 c97 h36 5e r4c o01 s0f zb1 c0f z94 e33 ń36 45 p5e r0f z94 e3b d36 01 s4f ą3b d94 e7d m36 4e l26 uff b36 0f j94 ee3 ż94 e4e lb8 i36 45 p5e r0f z94 e45 pb8 i01 s31 y36 ef k5e rd3 a0f j4c od6 w94 e36 d3 a4e lff b4c o36 26 u41 nb8 i0f j41 n94 e36 ff b4f ą3b db4 ź36 45 p5e rd3 ad6 wd3 a36 7d mb8 ifa ę3b d0f z31 y41 nd3 a5e r4c o3b d4c od6 w94 e4c g4c o36 4c off b4e lb8 i4c g26 u0f j4f ą36 41 nd3 a01 s36 3b d4c o36 5e r94 ea4 t94 e41 nb1 c0f jb8 i36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h0f .

6f U01 sa2 ł26 u4c g4c o3b dd3 ad6 wb1 cd3 a36 7d md3 a36 45 p5e rd3 ad6 w4c o36 26 u3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p41 nb8 id3 ad4 ć36 3b dd3 a41 n94 e36 4c o01 s4c off b4c od6 w94 e36 6f Ue3 ż31 ya4 tef k4c od6 w41 nb8 ief kd3 a36 4c o5e rd3 a0f z36 b8 i41 n41 n31 yb1 c97 h36 0f j94 e4c g4c o36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 45 p4c o3b d7d mb8 i4c oa4 t4c o7d m36 26 u45 p4c od6 wd3 ae3 ż41 nb8 i4c o41 n31 y7d m36 41 nd3 a36 45 p4c o3b d01 sa4 td3 ad6 wb8 i94 e36 d6 wa2 łd3 a36 śb1 cb8 id6 w31 yb1 c97 h36 45 p5e r0f z94 e45 pb8 i01 se4 ód6 w36 45 p5e rd3 ad6 wd3 a36 9a (41 n45 p0f .36 4c o5e r4c gd3 a41 n4c o7d m36 36 śb1 cb8 i4c gd3 a41 nb8 id3 a82 )0f .

6f U01 s26 u41 nb8 ifa ęb1 cb8 i94 e36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h36 7d m4c oe3 ż94 e36 41 nd3 a01 sa4 t4f ą45 pb8 id4 ć36 41 nd3 a36 01 sef k26 ua4 t94 eef k36 b1 c4c o4c f41 nb8 ifa ęb1 cb8 id3 a36 0f z4c g4c o3b d31 y36 ff b4f ą3b db4 ź36 d6 w41 nb8 i94 e01 sb8 i94 e41 nb8 id3 a36 45 p5e rd3 ad6 w41 nb8 i94 e36 3b d4c o45 p26 u01 s0f zb1 c0f zd3 a4e l41 n94 e4c g4c o36 01 s45 p5e r0f z94 eb1 cb8 id6 w26 u36 41 nd3 a36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a41 nb8 i94 e36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h0f .

6f U01 sa2 ł26 u4c g4c o3b dd3 ad6 wb1 cd3 a36 41 nb8 i94 e36 26 u3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p41 nb8 id3 a36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h36 b8 i41 n41 n31 y7d m36 45 p4c o3b d7d mb8 i4c oa4 t4c o7d m36 d3 a41 nb8 ie3 ż94 e4e lb8 i36 26 u45 p4c od6 wd3 ae3 ż41 nb8 i4c o41 n31 y7d m36 41 nd3 a36 45 p4c o3b d01 sa4 td3 ad6 wb8 i94 e36 d6 wa2 łd3 a36 śb1 cb8 id6 w31 yb1 c97 h36 45 p5e r0f z94 e45 pb8 i01 se4 ód6 w36 45 p5e rd3 ad6 wd3 a0f .

65 P4c o01 sb8 id3 a3b dd3 a7d m31 y36 d6 w45 p5e r4c od6 wd3 a3b d0f z4c o41 n4f ą36 ef k4c o41 na4 t5e r4c o4e lfa ę36 3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p26 u36 3b d4c o36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h1f ,36 3b d0f zb8 ifa ęef kb8 i36 b1 c0f z94 e7d m26 u36 7d mb8 i41 nb8 i7d md3 a4e lb8 i0f z26 u0f j94 e7d m31 y36 01 sef k26 ua4 tef kb8 i36 94 ed6 w94 e41 na4 t26 ud3 a4e l41 n94 e4c g4c o36 41 nd3 a5e r26 u01 s0f z94 e41 nb8 id3 a36 ff b94 e0f z45 pb8 i94 eb1 c0f z94 e33 ń01 sa4 td6 wd3 a36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h0f .

e8 Dd3 a41 n94 e36 4c o01 s4c off b4c od6 w94 e36 45 p5e r0f z94 ea4 td6 wd3 a5e r0f zd3 a0f j4f ą36 4c o01 s4c off b31 y36 d6 w31 ya2 ł4f ąb1 c0f z41 nb8 i94 e36 26 u45 p4c od6 wd3 ae3 ż41 nb8 i4c o41 n94 e36 45 p5e r0f z94 e0f z36 41 nd3 a01 s36 d3 a4e lff b4c o36 2c O01 s4c off b31 y41 /1f Fb8 i5e r7d m31 y1f ,36 0f z36 ef ka4 te4 ó5e r31 y7d mb8 i36 36 śb1 cb8 i36 ś4e l94 e36 d6 w01 s45 pe4 óa2 ł45 p5e rd3 ab1 c26 u0f j94 e7d m31 y36 d6 w36 0f zd6 wb8 i4f ą0f zef k26 u36 0f z36 7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 w4c o36 śb1 cb8 i4f ą36 3b d4c o01 sa4 td3 a5e rb1 c0f z94 e41 nb8 id3 a36 26 u01 sa2 ł26 u4c gb8 i1f ,36 4c off b01 sa2 ł26 u4c gb8 i36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u0f .36 9e M4c oe3 ż4e lb8 id6 wb8 i36 4c o3b dff bb8 i4c o5e rb1 c31 y36 9a Td6 w4c ob8 ib1 c97 h36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h31 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

8e Sef k26 ua4 tef kb8 i36 ff b5e rd3 aef k26 u36 45 p4c o3b dd3 a41 nb8 id3 a36 3b dd3 a41 n31 yb1 c97 h36 4c o01 s4c off b4c od6 w31 yb1 c97 h
ff b5e rd3 aef k36 7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 w4c o36 śb1 cb8 i36 ef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 td3 a41 nb8 id3 a36 0f z36 45 p94 ea2 ł41 n94 e0f j36 4c f26 u41 nef kb1 c0f j4c o41 nd3 a4e l41 n4c o36 śb1 cb8 i36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u1f ,36 ff b5e rd3 aef k36 7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 w4c o36 śd4 ć36 41 nd3 ad6 wb8 i4f ą0f zd3 a41 nb8 id3 a36 ef k4c o41 na4 td3 aef ka4 t26 u36 45 p5e r0f z94 e0f z36 4c f4c o5e r7d m26 u4e ld3 a5e r0f z1f ,36 ff b5e rd3 aef k36 7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 w4c o36 śb1 cb8 i36 4c oa4 t5e r0f z31 y7d m31 yd6 wd3 a41 nb8 id3 a36 b8 i41 n4c f4c o5e r7d md3 ab1 c0f jb8 i36 0f z36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u

65 P4e lb8 ief kb8 i36 1c C4c o4c oef kb8 i94 e01 s
bf Nd3 a01 s0f zd3 a36 d6 wb8 ia4 t5e r31 y41 nd3 a36 26 ue3 ż31 yd6 wd3 a36 b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s0f .36 8e S4f ą36 a4 t4c o36 41 nb8 i94 ed6 wb8 i94 e4e lef kb8 i94 e36 45 p4e lb8 ief kb8 i36 a4 t94 eef k01 sa4 t4c od6 w94 e36 d6 w31 y01 s31 ya2 łd3 a41 n94 e36 45 p5e r0f z94 e0f z36 01 s94 e5e rd6 w94 e5e r36 d6 wd6 wd6 w36 b8 i36 45 p5e r0f z94 eb1 c97 h4c od6 w31 yd6 wd3 a41 n94 e36 45 p5e r0f z94 e0f z36 4c o45 p5e r4c o4c g5e rd3 a7d m4c od6 wd3 a41 nb8 i94 e36 ef k4c o7d m45 p26 ua4 t94 e5e rd3 a36 45 p5e r0f z94 e4c g4e l4f ą3b dd3 a5e ref kb8 i0f .36 d3 Kb8 i94 e3b d31 y36 45 p5e r0f z94 e4c g4e l4f ą3b dd3 a5e ref kd3 a36 45 p4c o41 n4c od6 w41 nb8 i94 e36 45 p4c oa2 ł4f ąb1 c0f z31 y36 01 sb8 ifa ę36 0f z94 e36 01 sa4 t5e r4c o41 n4f ą1f ,36 d6 wb8 ia4 t5e r31 y41 nd3 a36 5e r4c o0f z45 p4c o0f z41 nd3 a0f j94 e36 5e r4c o3b d0f zd3 a0f j36 26 u5e r0f z4f ą3b d0f z94 e41 nb8 id3 a1f ,36 0f z36 ef ka4 te4 ó5e r94 e4c g4c o36 a2 ł4f ąb1 c0f z31 y36 01 sb8 ifa ę36 26 ue3 ż31 ya4 tef k4c od6 w41 nb8 ief k0f .36 65 Pd3 a5e rd3 a7d m94 ea4 t5e r31 y36 45 p4c o0f zd6 wd3 a4e ld3 a0f j4f ą36 41 nd3 a36 4c o3b db1 c0f z31 ya4 td3 a41 nb8 i94 e36 b8 i41 n4c f4c o5e r7d md3 ab1 c0f jb8 i36 d6 w36 41 nb8 ib1 c97 h36 0f zd3 ad6 wd3 a5e ra4 t31 yb1 c97 h36 0f j94 e3b d31 y41 nb8 i94 e36 01 s94 e5e rd6 w94 e5e r4c od6 wb8 i1f ,36 ef ka4 te4 ó5e r31 y36 0f j94 e36 26 ua4 td6 w4c o5e r0f z31 ya2 ł0f .36 1c C4c o4c oef kb8 i94 e01 s36 26 ua2 łd3 aa4 td6 wb8 id3 a0f j4f ą36 d6 wb8 ifa ęb1 c36 ef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 td3 a41 nb8 i94 e36 0f z36 d6 wb1 c0f z94 e36 ś41 nb8 i94 e0f j36 4c o3b dd6 wb8 i94 e3b d0f z4c o41 n31 yb1 c97 h36 d6 wb8 ia4 t5e r31 y41 n0f .

cf G5e r4c o7d md3 a3b d0f z4c o41 n94 e36 b8 i41 n4c f4c o5e r7d md3 ab1 c0f j94 e36 3b d4c oa4 t31 yb1 c0f z4f ą36 d3 a3b d5e r94 e01 s26 u36 57 I65 P1f ,36 a4 t31 y45 p26 u36 d6 w31 yef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 t31 yd6 wd3 a41 n94 e0f j36 45 p5e r0f z94 e4c g4e l4f ą3b dd3 a5e ref kb8 i1f ,36 0f jfa ę0f z31 yef kd3 a1f ,36 5e r4c o3b d0f zd3 a0f j26 u36 01 s31 y01 sa4 t94 e7d m26 u36 4c o45 p94 e5e rd3 ab1 c31 y0f j41 n94 e4c g4c o1f ,36 3b d4c o01 sa4 td3 ad6 wb1 c31 y36 26 u01 sa2 ł26 u4c g36 b8 i41 na4 t94 e5e r41 n94 ea4 t4c od6 w31 yb1 c97 h1f ,36 b8 i41 n4c f4c o5e r7d md3 ab1 c0f jb8 i36 4c o36 b1 c0f zd3 a01 sb8 i94 e36 b8 i36 3b dd3 ab1 cb8 i94 e1f ,36 4e l4c oef kd3 a4e lb8 i0f zd3 ab1 c0f jb8 i36 4c o5e rd3 a0f z36 b8 i41 n4c f4c o5e r7d md3 ab1 c0f jb8 i36 45 p5e r0f z94 e01 s31 ya2 łd3 a41 n31 yb1 c97 h36 3b d4c o36 d6 wb8 ia4 t5e r31 y41 n31 y36 0f zd3 a36 45 p4c o36 ś5e r94 e3b d41 nb8 ib1 ca4 td6 w94 e7d m36 4c f4c o5e r7d m26 u4e ld3 a5e r0f zd3 a36 ef k4c o41 na4 td3 aef ka4 t4c od6 w94 e4c g4c o0f .

7d Z94 eff b5e rd3 a41 n94 e36 3b dd3 a41 n94 e36 01 sa2 ł26 ue3 ż4f ą36 3b d4c o36 7d m4c o41 nb8 ia4 t4c o5e r4c od6 wd3 a41 nb8 id3 a36 d6 w36 0f jd3 aef kb8 i36 01 s45 p4c o01 se4 óff b36 26 ue3 ż31 ya4 tef k4c od6 w41 nb8 ib1 c31 y36 ef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 td3 a0f j4f ą36 0f z36 41 nd3 a01 s0f z31 yb1 c97 h36 d6 wb8 ia4 t5e r31 y41 n1f ,36 d3 aff b31 y36 26 u01 s45 p5e rd3 ad6 w41 nb8 id3 ad4 ć36 4c f26 u41 nef kb1 c0f j4c o41 n4c od6 wd3 a41 nb8 i94 e36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u36 0f zd3 a45 p94 ed6 w41 nb8 id3 a0f j4f ąb1 c36 ff bd3 a5e r3b d0f zb8 i94 e0f j36 94 e4c f94 eef ka4 t31 yd6 w41 n4f ą36 b8 i36 ff b94 e0f z45 p5e r4c off b4e l94 e7d m4c od6 w4f ą36 41 nd3 ad6 wb8 i4c gd3 ab1 c0f jfa ę0f .

bf Nd3 a36 41 nd3 a01 s0f z94 e0f j36 d6 wb8 ia4 t5e r31 y41 nb8 i94 e36 d6 w31 yef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 t26 u0f j94 e7d m31 y36 41 nb8 i94 e0f zff bfa ę3b d41 n94 e36 45 p4e lb8 ief kb8 i36 b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s1f ,36 26 u7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 wb8 id3 a0f j4f ąb1 c94 e36 ef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 td3 a41 nb8 i94 e36 0f z36 26 u01 sa2 ł26 u4c g36 3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p41 n31 yb1 c97 h36 d6 w36 5e rd3 a7d md3 ab1 c97 h36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u1f ,36 41 n45 p0f .36 26 ud6 wb8 i94 e5e r0f z31 ya4 t94 e4e l41 nb8 id3 a0f j4f ąb1 c94 e36 45 p4e lb8 ief kb8 i36 b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s36 d6 w31 yef k4c o5e r0f z31 y01 sa4 t31 yd6 wd3 a41 n94 e36 3b d4c o36 26 u01 sa2 ł26 u4c g36 d6 w31 y7d md3 a4c gd3 a0f j4f ąb1 c31 yb1 c97 h36 26 ud6 wb8 i94 e5e r0f z31 ya4 t94 e4e l41 nb8 id3 a41 nb8 id3 a36 d6 w36 5e rd3 a7d md3 ab1 c97 h36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u36 4c o5e rd3 a0f z36 4c f26 u41 nef kb1 c0f j4c o41 nd3 a4e l41 n94 e36 45 p4e lb8 ief kb8 i36 b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s1f ,36 26 u7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 wb8 id3 a0f j4f ąb1 c94 e36 0f zd3 a45 pd3 a7d mb8 ifa ęa4 td3 a41 nb8 i94 e36 d6 w31 yff b5e rd3 a41 n31 yb1 c97 h36 45 p5e r0f z94 e0f z36 26 ue3 ż31 ya4 tef k4c od6 w41 nb8 ief kd3 a36 26 u01 sa4 td3 ad6 wb8 i94 e33 ń36 b8 i36 45 p94 e5e r01 s4c o41 nd3 a4e lb8 i0f zd3 ab1 c0f jfa ę36 b8 i41 na4 t94 e5e r4c f94 e0f j01 s26 u36 26 ue3 ż31 ya4 tef k4c od6 w41 nb8 ief kd3 a

6f Ue3 ż31 ya4 tef k4c od6 w41 nb8 ief k36 d6 w36 ef kd3 ae3 ż3b d94 e0f j36 b1 c97 hd6 wb8 i4e lb8 i36 7d md3 a36 7d m4c oe3 ż4e lb8 id6 w4c o36 śd4 ć36 d6 w31 ya2 ł4f ąb1 c0f z94 e41 nb8 id3 a36 9a (b1 c4c o36 7d m4c oe3 ż94 e36 01 sef k26 ua4 tef k4c od6 wd3 ad4 ć36 b1 c0f zfa ę36 śb1 cb8 i4c od6 w31 y7d m36 4e l26 uff b36 b1 cd3 aa2 łef k4c od6 wb8 ia4 t31 y7d m36 4c o4c g5e rd3 a41 nb8 ib1 c0f z94 e41 nb8 i94 e7d m36 4c f26 u41 nef kb1 c0f j4c o41 nd3 a4e l41 n4c o36 śb1 cb8 i36 01 s94 e5e rd6 wb8 i01 s26 u82 )36 4e l26 uff b36 45 p5e r0f z31 yd6 w5e re4 ób1 c94 e41 nb8 id3 a36 4c o45 pb1 c0f jb8 i36 4c g5e r4c o7d md3 a3b d0f z94 e41 nb8 id3 a36 b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s36 45 p4c o45 p5e r0f z94 e0f z36 0f z7d mb8 id3 a41 nfa ę36 26 u01 sa4 td3 ad6 wb8 i94 e33 ń36 d6 w36 45 p5e r0f z94 e4c g4e l4f ą3b dd3 a5e rb1 c94 e36 b8 i41 na4 t94 e5e r41 n94 ea4 t4c od6 w94 e0f j0f .36 57 I41 n01 sa4 t5e r26 uef kb1 c0f jd3 a36 0f zd3 a5e r0f z4f ą3b d0f zd3 a41 nb8 id3 a36 45 p4e lb8 ief kd3 a7d mb8 i36 b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s36 0f j94 e01 sa4 t36 3b d4c o01 sa4 tfa ę45 p41 nd3 a36 41 nd3 a36 01 sa4 t5e r4c o41 nb8 i94 e36 97 ha4 ta4 t45 p31 :41 /41 /d6 wd6 wd6 w0f .d3 a4e l4e ld3 aff b4c o26 ua4 tb1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s0f .4c o5e r4c g41 /7d md3 a41 nd3 a4c g94 e05 -b1 c4c o4c oef kb8 i94 e01 s

Email kontaktowy:
d3 K4c o41 na4 td3 aef ka4 t36 d6 w36 01 s45 p5e rd3 ad6 wb8 i94 e36 45 p4c o4e lb8 ia4 t31 yef kb8 i36 45 p5e r31 yd6 wd3 aa4 t41 n4c o36 śb1 cb8 i36 41 nd3 a4e l94 ee3 ż31 y36 ef kb8 i94 e5e r4c od6 wd3 ad4 ć36 41 nd3 a36 94 e05 -7d md3 ab8 i4e l31 :36 01 s94 e4c o01 s4c o4e l26 ua4 tb8 i4c o41 n01 s23 @b8 i0e 4d3 a0f .45 p4e lWarto wiedzieć: